top of page

恩典

 

 

【恩典福音
--------------------------------------------
台南活水教會 Jess Shao 邵聖光牧師
--------------------------------------------

透過訪談我們明白神恩典的奇妙:

1、恩典是神獎賞給我們,我們本不配的。

2、恩典是帶著一個呼召,呼召我們進入神愛子的身份,活出一個聖潔的生活。

3、恩典是神帶著慈愛的動機,在我們每次軟弱時邀請我們站起來跟祂一起走。

今天就來跟天父說,我要進入到祢的恩典中,活在愛子身分裡。

 

 

bottom of page